gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Bartók György életmű-bibliográfiája
    év 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1947 1971 1973 1977 1978 1981 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  443 tétel lapozás: 1-30 ... 391-420 | 421-443

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Bartók Györgyre és műveire vonatkozó írások


Mariska Zoltán: Magyar morálfilozófus a tízes években. In: Miskolci Egyetem Közleményei, Bölcsészettudományi Intézet I. évfolyam Miskolc,. (klny is) 167-176 o., 1994

Gaál György: Egy élet a filozófia jegyében: Bartók György. Helikon, febr. 5., 1995

Mariska Zoltán: A magyar filozófiai kultúra tantárgyszerű oktatásáról. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis (Sectio Philosophica). Miskolc. 30., 1995

Mariska Zoltán: Újabb adalék a magyar filozófiai kultúra történetéhez. Recenzió Szabadfalví József: Moór Gyula. Egy XX századi magyar jogfilozófus pályaképe (Osiris-Századvég, Bp. 1994.) c. könyvéről Bartók-utalásokkal. Új Holnap, január 41. évfolyam (Új Folyam 3.) 64-67., 1996

Perecz László: Filozófiai irányzatok és viták a két világháború között. Pro Philosophia Füzetek, /11-12. 43-46., 1997

Perecz László: Túl a neokantianizmuson - vázlat az Erdélyi Iskoláról. Pro Philosophia Füzetek, /13-14. 219-236., 1998

Mariska Zoltán: Bartók György filozófiája a két világháború közötti időszakban. In: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc,. 161-170, 1999

A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Filozófia - BTK. Szeged. 125-130, 1999

Mariska Zoltán: Böhm és Bartók. In: Böhm Károly és "kolozsvári iskola".Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged,. 108-114, 2000

Szélyes Éva: Szellemfilozófia és antropológia Málnási Bartók György gondolkodásában. Korunk, /12 sz. 61-66., 2000

Mariska Zoltán: Filozófussors - Magyarországon. Korunk, /12. sz. 124-134., 2000

Mariska Zoltán: Tizenkét prédikátor (Előadás az Esterházy Károly Tanárképző Főiskola Filozófia Tanszékének jubileumi konferenciáján. 2000.szeptember. A konferencia anyaga kiadásra kerül 2001. nyarán.) 2000

Mariska Zoltán: A Szellem és az Életmező (Előadás a "Filozófia és teológia viszonya a magyar szellemi életben" c. nemzetközi konferencián. Miskolc-Kolozsvár, 2000 október. A konferencia anyaga kiadásra kerül.) 2000

Közreadások és szöveggondozások


Dr. Bartók György püspök összegyűjtött művei. Egyházi beszédek és elmélkedések. Kolozsvár, I. köt. II köt. 1912. 156+160 l. [Kiadja Bartók György és Ravasz László], 1910

Böhm Károly: Az értékelés phaenomenológiája a XV századig [A kéziratot közreadja Bartók György]. Athenaeum. II-III. sz. 1-30, IV sz. 1-34., 1912

Böhm Károly: Az Ember és Világa. Philosophiai kutatások. IV rész. A logikai érték tana. Kolozsvár. 440 l. [Közrebocsátja Bartók György], 1912

Böhm Károly: Összegyűjtött művei. Tanulmányok, értkezések. I. kötet. Budapest,. 224 l. [Közrebocsátja Bartók György], 1913

Böhm Károly: Az Ember és Világa. Philosophiai kutatások. V. rész. Az erkölcsi érték tana. Sajtó alá rendezte s a bevezetőt írta Bartók György. Budapest,. XXIII+278 l., 1928

Böhm Károly székfoglaló beszéde a kolozsvári egyetemen (1896. márc. 3.). Szellem és Élet, 187-191., 1941

Böhm Károly: Az értékelés analysise (Az 1908-909-es tanév I. félévének első hat előadása) [Közreadja Bartók György]. Szellem és Élet, 45-58., 1942

Böhm Károly: Az Ember és Világa. Philosophiai kutatások. VI rész. Az aesthetikai érték tana. Budapest,. XII +344 l. [Sajtó alá rendezte és az előszót írta Bartók György], 1942

Böhm Károly: A tragikum fejtegetésének logikai sora [Az 1907-es kéziratot közzéteszi Bartók György]. Szellem és Élet, 1-21., 1943

Böhm Károly:A tragikum fejltegetésének logikai sora [Az 1907-es kéziratot közzéteszi Bartók György]. Kolozsvár,. 23 l. (Szellem és Élet könyvtára. Új sorozat 29. sz.), 1943

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék