gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

443 tétel    lapozás: 1-30 ... 391-420 | 421-443


Bartók Györgyre és műveire vonatkozó írások


Mariska Zoltán: Magyar morálfilozófus a tízes években. In: Miskolci Egyetem Közleményei, Bölcsészettudományi Intézet I. évfolyam Miskolc,. (klny is) 167-176 o., 1994

Gaál György: Egy élet a filozófia jegyében: Bartók György. Helikon, febr. 5., 1995

Mariska Zoltán: A magyar filozófiai kultúra tantárgyszerű oktatásáról. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis (Sectio Philosophica). Miskolc. 30., 1995

Mariska Zoltán: Újabb adalék a magyar filozófiai kultúra történetéhez. Recenzió Szabadfalví József: Moór Gyula. Egy XX századi magyar jogfilozófus pályaképe (Osiris-Századvég, Bp. 1994.) c. könyvéről Bartók-utalásokkal. Új Holnap, január 41. évfolyam (Új Folyam 3.) 64-67., 1996

Perecz László: Filozófiai irányzatok és viták a két világháború között. Pro Philosophia Füzetek, /11-12. 43-46., 1997

Perecz László: Túl a neokantianizmuson - vázlat az Erdélyi Iskoláról. Pro Philosophia Füzetek, /13-14. 219-236., 1998

Mariska Zoltán: Bartók György filozófiája a két világháború közötti időszakban. In: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc,. 161-170, 1999

A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Filozófia - BTK. Szeged. 125-130, 1999

Mariska Zoltán: Böhm és Bartók. In: Böhm Károly és "kolozsvári iskola".Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged,. 108-114, 2000

Szélyes Éva: Szellemfilozófia és antropológia Málnási Bartók György gondolkodásában. Korunk, /12 sz. 61-66., 2000

Mariska Zoltán: Filozófussors - Magyarországon. Korunk, /12. sz. 124-134., 2000

Mariska Zoltán: Tizenkét prédikátor (Előadás az Esterházy Károly Tanárképző Főiskola Filozófia Tanszékének jubileumi konferenciáján. 2000.szeptember. A konferencia anyaga kiadásra kerül 2001. nyarán.) 2000

Mariska Zoltán: A Szellem és az Életmező (Előadás a "Filozófia és teológia viszonya a magyar szellemi életben" c. nemzetközi konferencián. Miskolc-Kolozsvár, 2000 október. A konferencia anyaga kiadásra kerül.) 2000

Közreadások és szöveggondozások


Dr. Bartók György püspök összegyűjtött művei. Egyházi beszédek és elmélkedések. Kolozsvár, I. köt. II köt. 1912. 156+160 l. [Kiadja Bartók György és Ravasz László], 1910

Böhm Károly: Az értékelés phaenomenológiája a XV századig [A kéziratot közreadja Bartók György]. Athenaeum. II-III. sz. 1-30, IV sz. 1-34., 1912

Böhm Károly: Az Ember és Világa. Philosophiai kutatások. IV rész. A logikai érték tana. Kolozsvár. 440 l. [Közrebocsátja Bartók György], 1912

Böhm Károly: Összegyűjtött művei. Tanulmányok, értkezések. I. kötet. Budapest,. 224 l. [Közrebocsátja Bartók György], 1913

Böhm Károly: Az Ember és Világa. Philosophiai kutatások. V. rész. Az erkölcsi érték tana. Sajtó alá rendezte s a bevezetőt írta Bartók György. Budapest,. XXIII+278 l., 1928

Böhm Károly székfoglaló beszéde a kolozsvári egyetemen (1896. márc. 3.). Szellem és Élet, 187-191., 1941

Böhm Károly: Az értékelés analysise (Az 1908-909-es tanév I. félévének első hat előadása) [Közreadja Bartók György]. Szellem és Élet, 45-58., 1942

Böhm Károly: Az Ember és Világa. Philosophiai kutatások. VI rész. Az aesthetikai érték tana. Budapest,. XII +344 l. [Sajtó alá rendezte és az előszót írta Bartók György], 1942

Böhm Károly: A tragikum fejtegetésének logikai sora [Az 1907-es kéziratot közzéteszi Bartók György]. Szellem és Élet, 1-21., 1943

Böhm Károly:A tragikum fejltegetésének logikai sora [Az 1907-es kéziratot közzéteszi Bartók György]. Kolozsvár,. 23 l. (Szellem és Élet könyvtára. Új sorozat 29. sz.), 1943(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék