gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Bartók György életmű-bibliográfiája
    év 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1947 1971 1973 1977 1978 1981 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  443 tétel lapozás: 1-30 ... 361-390 | 391-420 | 421-443

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Bartók Györgyre és műveire vonatkozó írások


Baránszky-Jób László: Böhm Károly: Az aesthetikai érték tana. Sajtó alá rendezte Málnási Bartók György. Athenaeum, 441-444., 1942

Bartók György [szócikk]. Sándor Pál: Filozófiai Lexikon. Bp. 85-86., [1943?]

Dr. Málnási Bartók György, a filozófia ny. r. tanára. [Bibliográfia]. A régi székhelyére visszatért kolozsvári M. Kir Ferenc József Tudományegyetem nyilvános és rendkívüli tanárainak kolozsvári tanári működésük megkezdése előtt kifejtett Tudományos munkássága. Melléklet a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1940-41. tanévi működéséről szóló beszámolóhoz. Kolozsvár,. 143-147., 1944

Bartók György [életrajzi adatok és bibliográfia]. Szegedi Egyetemi Almanach, 58. 1921-1970. Szeged, 1971

Gaál Gábor: Válogatott írások. III köt. Bukarest,. 210-211., 355-357., 362., 1971

Tamás Gáspár Miklós:Egy szerény filozófus emlékére. Korunk, 761., 1971

Sándor Pál: A magyar filozófia története 1900-1945. I. köt. Bp. 489-501., [1973]

Bartók György, ifj. [szócikk]. Zoványi Jenő: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon. Bp. 54., 1977

Mikó Imre: A csendes Petőfi utca. Kolozsvár-Napoca,. 43-44., 1978

Bartók György [szócikk]. Magyar Életrajzi Lexikon. III köt. Bp. 57., 1981

Bartók György, málnási [szócikk]. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I. köt. Bukarest,. 185-186., 1981

Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében. Bern,. 70-73., 1981

Larry Steindler: Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. München. 256-262., 1988

Mariska Zoltán: Egy magyar filozófus szellemi portréja. Málnási Bartók György élete és filozófiája (bölcsészdoktori értekezés, kézirat). Miskolc,. 150 l., 1988

Mariska Zoltán: Szabálytalan gondolatok a magyar filozófiáról. Borsodi Szemle, 4.sz. 1-15 l., 1990

Tibor Hanák: Geschichte der Philosophie in Ungarn. Ein Grundriss. München. 1990

Mariska Zoltán: Az erkölcsi érték filozófusa. In: A van és a kell világa (Fejezetek a magyar etika történetéből). Budapest. 136-154., 1990

Mariska Zoltán: Szabálytalan gondolatok a magyar filozófiáról. Borsodi Szemle, /4. 1-15., 1990

Perecz László: Egy elfeledett magyar szellemfilozófus (Portrévázlat Bartók Györgyről). UNIO, /2. 30-40., 1991

Hanák Tibor: A magyar filozófia századunk első felében. Műhely, /2. 3-14., 1991

Mariska Zoltán: A filozófiai szintézis lehetőségei Böhm és Bartók gondolatvilágában (kandidátusi értekezés, kézirat). Miskolc,. 255 l., 1992

Mariska Zoltán: Bartók György és a kolozsvári egyetem. Holnap, /1 32-34, 1992

Mariska Zoltán: A filozófia nevében Karácsony Sándorról és Bartók Györgyről. Holnap, /7-8. 50-54., 1992

Mariska Zoltán: Az ember és világa (Böhm Károly filozófiájáról). Jászkunság, /4. 13., 1992

Mariska Zoltán: Böhm szintézisének kapcsolódási pontjai és filozófiatörténeti összefüggései. In: Separatum Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXI Sectio Philosophistica, Eger,. klny. 99-111., 1993

Mariska Zoltán: Málnási Bartók György 1882-1970. Theológiai Szemle, 4. sz. 234-240., 1993

Révész Imre: Vallomások. Teológiai önéletrajz és válogatott kiadatlan kéziratok 1944-1949. Budapest,. 11-16., 1994

Bartók György, ifj. [szócikk]. In: Magyar Nagylexikon. III köt. Bp. 323., 1994

Kissné Novák Éva: Értékelméletek a magyar filozófiai gondolkodásban. In: Gondolatok gondolatokról. Miskolc. 280-291., 1994

Mariska Zoltán: Málnási Bartók György - A filozófiai szintézis lehetősége. In: Gondolatok gondolatokról. Miskolc. 291-298., 1994

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék