gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

443 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 421-443


Kötetek, tanulmányok és különnyomatok, cikkek, fordítások


Az Újszövetség új világításban. Protestáns Szemle, 21. évf. 33-38., 1909

II Apafi Mihály fejedelem imádságos könyve. Református Szemle, 72-77, 88-93, 105-108., 1909

A vallás és a modern kultúra. Református Szemle, 2. évf.291-293, 307-310, 323-325, 353-356, 372-376, 387-390., 1909

A vallástudomány tárgya és módszere. Református Szemle, 2. évf. 569-571, 585-588, 603-605, 623-627, 640-643, 655-657., 1909

A vallástudomány tárgya és módszere. In: Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1909-1910. tanévről, 3-32. 1910

A vallástudomány tárgya és módszere. Székfoglaló értekezés [Különnyomat.] Kolozsvár,. 30 l., 1910

Gróf Széchenyi István gondolkozása. In: Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1909-1910. tanévről 51-60. 1910

Gróf Széchenyi István gondolkozása. [Különnyomat] Kolozsvár,. 14 l., 1910

Adalékok a magyar philosophia történetéhez. Köteles Sámuel élete és philosophiája. Athenaeum, I.sz. 52-85. 1911. IV.sz. 84-111., 1910

Evolutio és sociologia (Prolegomena egy leendő szociológiához). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 3. évf. 1-19, 136-147., 1910

Valláspsychologia. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 3. évf. 653-671., 1910

Előszó [Ravasz Lászlóval közösen]. In: Bartók György püspök összegyűjtött művei. I. kötet Kolozsvár,. III-VIII. l., 1910

Böhm Károly (1846-1911). Athenaeum, II sz. 1-8., 1911

Böhm Károly 1846-1911. Erdélyi Lapok, 4. évf. 317-319., 1911

Kölcsey kritikája és a kritikai művészet. Erdélyi Múzeum, 33-52, 119-132., 1911

Paläastinai ásatások és az ószövetség. Református Szemle, 4. évf. 202-205, 216-219., 1911

A valláspsychologia főbb törvényei. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 4. évf. 705-720., 1911

Az erkölcsi érték philosophiája. Stein János egyetemi Könyvkereskedés. Kolozsvár-Budapest,. 160 l., 1911

Az újszövetség theologiai gondolatai. Tanítványai számára írta: ~ Kézirat gyanánt kezelendő. Kolozsvár,. 93., 1911

Böhm Károly (Naplójegyzetek). Athenaeum, I.sz. 1-25., 1912

Előszó. In: Böhm Károly: Az ember és világa. IV A logikai érték tana. Stein-Kókai Könyvkeresk. Kolozsvár,. 5-9., 1912

A görög erkölcsphilosophia története. In: Dr. ~ egyetemi m. tanár előadása után. "Theologus kör" kiadványa. Kolozsvár, 1912-1913. 205. -1913, 1912

Bevezetés a keresztyén erkölcsphilosophia történetébe. Athenaeum, II sz. 53-102., 1913

A "mintha" filozófiája, vagy: a fikciók szerepe szellemi életünkben. Erdélyi Múzeum, 11-30, 92-110., 1913

Tönnies társadalombölcselete. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 6. évf. 623-630., 1913

A logikai érték tana. (Bevezetésül Böhm philosophiájába).. In: Dr. Böhm Károly élete és munkássága. Kajlós (Keller) Imre szerkesztése mellett írták: dr. Apáthy István, Agai László, dr. Bartók György... II köt. Besztercebánya,. 127-227., 1913

Böhm Károly tana és személyisége. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 6. évf.565-576., 1913

Böhm Károly tana és személyisége. Stief Jenő Ny. Kolozsvár,. 17 l. (Philosophiai Értekezések 1.), 1913

Előszó. In: Böhm Károly Összegyűjtött művei. Budapest,. [Számozatlan lapon], 1913

Reneszánsz és reformáció. Protestáns Szemle, 11-24., 1914(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék