gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

1939: 13 tétel    lapozás: 1-13


Schneller István. [Nekrológ]. Protestáns Szemle, 48. évf. 119-122., 1939

A szokás lélektana. Protestáns Szemle, 48. évf. 447-450., 1939

Bartók György l. tag gyászbeszéde Schneller István l. tag ravatalánál. 1939. január 27-én. Akadémiai Értesítő, 468. füz. 191-193., 1939

Schneller István [Nekrológ]. Szellem és Élet, 3. évf. 1-2., 1939

Történet és értékelés. Szellem és Élet, 3. évf. 99-112., 1939

Történet és értékelés. Szeged, 1939. 15 l. (Szellem és Élet Könyvtára. Új sorozat 4. sz.) 1939

Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai. Franklin Kiadó, Budapest. 260 l., 1939

Edward Yarnall Hartshorne, Jr.: The German University and National Socialism (London, 1937). Szellem és Élet, 37., 1939

Kisléghi Nagy Dénes: Universálismus. Spann Otmár bölcseleti és gazdasági tanai. Szellem és Élet, 37-38., 1939

Ilyefalvi Tankó Béla: A modern világkép kialakítói. Szellem és Élet, 38-39., 1939

Újszássy Kálmán: A falunevelés szellemi alapjai. Szellem és Élet, 181-182., 1939

Tankó Béla: Ember és élet. Szellem és Élet, 182-185., 1939

Kibédi Varga Sándor: Magyar és német filozófia (Az erdélyi és a bádeni iskola). Budapesti Szemle, 176-188., 1939(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék