gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

1935: 14 tétel    lapozás: 1-14


A lélek élete. Protestáns Szemle, 44. évf. 54-58., 1935

A lélek élete. [Különlenyomat a PSz 1934. évfolyamából.]. Budapest,. 5 l., 1935

A serdülő és az ifjú Nietzsche. Protestáns Szemle, 44. évf. 113-120., 1935

A serdülő és az ifjú Nietzsche. [Különlevonat a Psz 1934. évfolyamából.]. Budapest,. 8 l., 1935

Az igazi és a hamis liberalizmus (Adalékok a liberalizmus magyar értelmezéséhez). Protestáns Szemle, 44. évf. 213-217., 1935

Az igazi és a hamis liberalizmus Adalékok a liberalizmus magyar értelmezéséhez [Különlevonat a PSz 1935. évfolyamából.]. Budapest, 1935. 8 l., 1935

Egyén és közösség. Protestáns Szemle, 44. évf. 371-379., 1935

Egyén és közösség. Különlenyomat a Protestáns Szemle 1935. évi 7-9. számából. Budapest,. 11 l., 1935

A filozófia Erdélyben. Pásztortűz, 21. évf. 108., 1935

A metafizika célja s útjai. Budapest,. 52 l. (Értekezések a Philosophiai és Társadalmi Tudományok köréből IV köt. 12.), 1935

Az erkölcsi értékeszme története. II Az erkölcsi értékeszme története az egyházatyák, a középkor és újkor philosophiájában. Szeged,. 327 l. (Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae. Sectio Philosophica. Tomus VII, 1935

A középkori és újkori filozófia története. Budapest,. 466 l. (Református Egyházi Könyvtár XVIII, 1935

Joó Tibor:A "szellem" filozófiai vizsgálata. Protestáns Szemle, 147-149., 1935

V. J. [Venczel József]: A "szellem" filozófiai vizsgálata. Erdélyi Múzeum, 186., 1935(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék