gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

1928: 12 tétel    lapozás: 1-12


A mindennapi élet lélektana. Protestáns Szemle, 37. évf. 313-319., 1928

Teendőink a magyar filozófia történetének ügyében. Athenaeum, 153-162., 1928

[Emlékbeszéd Böhm bölcseletéről]. In: Böhm-emlék. A budapesti ág. hitv. evangélikus gimnázium 1928. évi június 20-án, szerdán, az iskola egykori igazgatója, a nagy filozófus Dr. Böhm Károly emlékére állított szobormű felavatási ünnepének Emlékkönyve. Szerkesztette Hittrich Ödön. Budapest,. 17-20., 1928

Böhm Károly. Franklin Kiadó, Budapest. 167 l. (Kultúra és Tudomány), 1928

A "rendszer" filozófiai vizsgálata. Budapest,. 46 l. (Értekezések a Philosophiai és Társadalmi Tudományok köréből. III köt. 5.), 1928

N.O. Losskij: Handbuch der Logik (Leipzig 1927). Athenaeum, 172-176., 1928

Max Wundt: Fichte (Stuttgart, 1927). Protestáns Szemle, 344-347., 1928

Graf Keyserling Hermann: Das Spektrum Europas (Heidelberg, 1928). Föld és Ember. 64-66., 1928

Dr. Bartók Györgyné hamvait hazahozták Budapestről. Református Szemle, 382., 1928

Makkai Sándor: Megérkezés. Özv. dr. Bartók Györgyné hazahozott hamvai felett 1928. június 7-én. Református Szemle, 375-376., 1928

Bartók György [adatai]. Magyar Tud. Akadémiai Almanach. -ra 40-41. [A következő évfolyamokban is.], 1928

Böhm Károly: Az Ember és Világa. Philosophiai kutatások. V. rész. Az erkölcsi érték tana. Sajtó alá rendezte s a bevezetőt írta Bartók György. Budapest,. XXIII+278 l., 1928(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék