gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

1926: 15 tétel    lapozás: 1-15


Állítólagos Szt. István szobor a bambergi dómban.. Napkelet, 487-488., 1926

Demokritos tana az erkölcsi értékről. (Részlet "Az erkölcsi értékeszme története" c. sajtóra kész munkából.). In: Emlékkönyv Csengery János születésének hetvenedik, tanári működésének negyvenötödik és egyetemi tanárságának harmincadik évfordulójára. Szeged,. 79-91., 1926

Harnack [Adolf].Születésének 75. évfordulójára. Protestáns Szemle, 35. évf. 383-385., 1926

Széchenyi és Fichte. Budapesti Szemle, 244-260. 203. köt., 1926

Az erkölcsi értékeszme története. I. Az erkölcsi értékeszme története a görög filozófiában. Szeged,. 5-171. (Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae. Sectio Philosophica. Tomus II, 1926

Eucken: A jelenkori vallásbölcselet főkérdései. Fordította dr. Juhász Andor. Protestáns Szemle, 174-175., 1926

Spinoza: Opera. A heidelbergi Tud. Akadémia megbízásából kiadta Carl Gebhardt. 4. kötet. Protestáns Szemle, 451-453., 1926

Pr.: Új magyar Kant-könyv. Századunk, 322., 1926

Varga Sándor: Kant. Athenaeum, 86-87., 1926

Tankó Béla: Kant. 733., 1926

T. S. [Tavaszy Sándor]: Kant. Református Szemle, 46-47., 1926

Halász Gábor: Kant. Napkelet, 675-676., 1926

Trócsányi Dezső: Kant. Protestáns Szemle, 454-455., 1926

K. Gy. [Kornis Gyula]: A philosophia lényege. Athenaeum, 72-73., 1926

Bartók György, dr., ifj., málnási [szócikk]. Magyar Irodalmi Lexikon. Szerkesztette dr. Ványi Ferenc középiskolai tanár. Budapest,. 125., [1926](c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék