gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

1925: 17 tétel    lapozás: 1-17


Erdély lelke irodalmában. Pásztortűz, 11. évf. 143-145., 1925

A hit világalkotó ereje. In:A szászvárosi ref. Kun-Kollégium Emlékkönyve. Szerkesztette dr. Görög Ferenc. Cluj-Kolozsvár,. 32-37., 1925

Kant. Kolozsvár-Torda,. 123 l., 1925

Jókai [Mór]. Egyházi Híradó, 4. évf. 1., 1925

Megnyitó beszéd. [A protestáns ifjúság ünnepségén Szegeden]. Egyházi Híradó, 4. évf. 1., 1925

B.Bauch: Das Naturgesetz. Protestáns Szemle, 105-106., 1925

Pauler Ákos: Böhm Károly emlékezete. Protestáns Szemle, 107-108., 1925

Makkai Sándor: Zörgessetek és megnyittatik néktek. Protestáns Szemle, 179-181., 1925

Logika. Az igazság elméletének alapvonalai. Írta Pauler Ákos egyetemi tanár. Protestáns Szemle, 245-248., 1925

D. D. Hastie Vilmos: A református gondolkodás alapelvei (Angolból fordította és jegyzetekkel ellátta Budai Gergely). Protestáns Szemle, 316-317., 1925

Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője. Protestáns Szemle, 326-328., 1925

Dékány István: A történettudomány módszertana. Protestáns Szemle, 635-637., 1925

Bárány Gerő: Az ethikai világrend útjelzői. Protestáns Szemle, 6d37., 1925

Gergő Endre: Materialista lélektan. Alapvetés. Protestáns Szemle, 709-712., 1925

Harsányi István: Szinyei Gerzson élete és munkái. Protestáns Szemle, 587., 1925

Tisza-Évkönyv 1924. Szerk.: Angyal Dávid. Protestáns Szemle, 41. (B.GY. aláírással), 1925

Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. Cluj-Kolozsvár,. 40-43., 1925(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék