gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

1913: 13 tétel    lapozás: 1-13


Bevezetés a keresztyén erkölcsphilosophia történetébe. Athenaeum, II sz. 53-102., 1913

A "mintha" filozófiája, vagy: a fikciók szerepe szellemi életünkben. Erdélyi Múzeum, 11-30, 92-110., 1913

Tönnies társadalombölcselete. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 6. évf. 623-630., 1913

A logikai érték tana. (Bevezetésül Böhm philosophiájába).. In: Dr. Böhm Károly élete és munkássága. Kajlós (Keller) Imre szerkesztése mellett írták: dr. Apáthy István, Agai László, dr. Bartók György... II köt. Besztercebánya,. 127-227., 1913

Böhm Károly tana és személyisége. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 6. évf.565-576., 1913

Böhm Károly tana és személyisége. Stief Jenő Ny. Kolozsvár,. 17 l. (Philosophiai Értekezések 1.), 1913

Előszó. In: Böhm Károly Összegyűjtött művei. Budapest,. [Számozatlan lapon], 1913

Napjaink társadalmának lélektana (Maxwell: Psychologie sociale contemporaine. Paris, 1911). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 469-487., 1913

A nő lélektana. (G.Heymans: Die Psychologie der Frauen. Heidelberg, 1910). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 612-616., 1913

Tönnies társadalombölcselete (F.Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Berlin, 1912). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 623-630., 1913

Szelényi Ödön: Böhm Károly tana és személyisége. Protestáns Szemle, 657-658., 1913

R.L.[Ravasz László]:A Böhm Károly Társaság megalakulása. Protestáns Szemle, 313-315., 1913

Böhm Károly: Összegyűjtött művei. Tanulmányok, értkezések. I. kötet. Budapest,. 224 l. [Közrebocsátja Bartók György], 1913(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék