gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

1909: 13 tétel    lapozás: 1-13


Adalékok a magyar philosophia történetéhez. Mihályi Károly élete és philosophiája. Athenaeum, 18. évf. I-II. sz. 122-161; III sz. 241-275., 1909

Kálvin mint paedagogus. Protestáns Szemle, 21. évf. 168-182., 1909

Kálvin mint nevelő. In: A nagyenyedi református Bethlen-Kollégium Értesítője az 1908-1909-ik iskolai évről 25-40. 1909

Kálvin mint nevelő. [Különnyomat] Nagyenyed,. 16 l., 1909

Természet és társadalom (Prolegomena egy leendő szociológiához). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 2. évf. 421-446., 1909

Az új-szövetségi görögség nyelvtana. In: Tanítványai számára írta ~. Kézirat gyanánt. Kiadja a kolozsvári Ref. Theol. Fakultás "Theologus Kör"-e. [Kolozsvár]. 72+III. l., 1909

Az Újszövetség új világításban. Protestáns Szemle, 21. évf. 33-38., 1909

II Apafi Mihály fejedelem imádságos könyve. Református Szemle, 72-77, 88-93, 105-108., 1909

A vallás és a modern kultúra. Református Szemle, 2. évf.291-293, 307-310, 323-325, 353-356, 372-376, 387-390., 1909

A vallástudomány tárgya és módszere. Református Szemle, 2. évf. 569-571, 585-588, 603-605, 623-627, 640-643, 655-657., 1909

Az Új-szövetség új világításban (Licht vom Osten. Die Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt von Adolf Deissmann). Protestáns Szemle, 33-38., 1909

Tarde sociologiai törvényei (G. Tarde: Les lois sociales). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 962-968., 1909

Ozorai Frigyes:Kálvin mint nevelő. Magyar Paedagogia, 657., 1909(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék