gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

443 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 421-443


Kötetek, tanulmányok és különnyomatok, cikkek, fordítások


Ifjúsági életünkről. Kolozsvári Egyetemi Lapok, 77-78.; 1902. 154-155., 1901

Elmélkedések az üdv evangéliumáról. Írta Ménégoz Jenő. Fordította ~. Erdélyi Protestáns Lap, 5. évf. 134-137, 145-147, 157-159, 168-170, 181-183., 1902

Elmélkedések az üdv evangéliumáról. Írta Ménégoz Jenő, a párizsi egyetemen a prot. teológiai fakultás tanára. A szerző engedelmével fordította ~. In: Lenyomat az EPL-ból. Kolozsvárt,. 79 l., 1902

Nemzetközi diákkongresszus és a hivatalos lap. Egyetemi Lapok, 6.évf. 240-241., 1902

Jegyzetek Schopenhauerről. Egyetemi Lapok, 6. évf. 5-7, 21-23., 1902

Schopenhauer és az akaratszabadság kérdése. Egyetemi Lapok, 7. évf. 164-166., 1903

Rendkívüli közgyűlést. Egyetemi Lapok, 80., 1903

Tarpatak. Egyetemi Lapok, 90., 1903

A káté. Tanulmány a theologia pastoralis köréből. Eugen Menegoz után ~. Erdélyi Protestáns Lap, 6. évf. 414-415, 427-428, 440-441, 452., 1903

Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. In: Acta Reg. Scient. Universitatis Claud. Francisco-Josephinae. Beszédek, Fasc. II 57-73., 1904

A perzsa Mithra-vallás és a keresztyénség. Protestáns Szemle, 16. évf. 103-110., 1904

Jakab levele. Theologiai Szaklap, 3. évf. 5-20, 105-124., 1905

Schopenhauer erkölcstana. Protestáns Szemle, 17. évf. 321-326, 373-390., 1905

Németországi levelek. Erdélyi Protestáns Lap, 401-402. 1906. 8-9, 60-61, 148-149, 193-194., 1905

Németországi levelek. Stief Jenő és Társa, Kolozsvár, 52. l. 1906

Paedagogiai kérdések. Erdélyi Protestáns Lap, 362-363, 371-373., 1906

Az akaratszabadság problémája. Stein János m. Királyi Egyetemi Könyvkereskedése, Kolozsvár,. 118 l., 1906

Babyloni nyomok az új testamentumban. Erdélyi Protestáns Lap, 3-4, 11-12, 18-19, 27-29., 1907

Az akaratszabadság problémája és a büntetőjog. Erdélyi Múzeum, 209-224, 286-295., 1907

Az akaratszabadság problémája és a büntetőjog. Stief Jenő Ny. [Különnyomat] Kolozsvár,. 28 l., 1907

A legújabb összefoglaló vallástörténelem. Protestáns Szemle, 19. évf. 395-403., 1907

Az őskeresztyénség és a szociális kérdés. Protestáns Szemle, 20. évf. 213-220, 289-297., 1908

A keresztyénség és a szocializmus. Protestáns Szemle, 20. évf. 580-587., 1908

Jakab levele. Tanulmány az őskeresztyén irodalom köréből. Kolozsvár,. 96. l., 1908

Adalékok a magyar philosophia történetéhez. Mihályi Károly élete és philosophiája. Athenaeum, 18. évf. I-II. sz. 122-161; III sz. 241-275., 1909

Kálvin mint paedagogus. Protestáns Szemle, 21. évf. 168-182., 1909

Kálvin mint nevelő. In: A nagyenyedi református Bethlen-Kollégium Értesítője az 1908-1909-ik iskolai évről 25-40. 1909

Kálvin mint nevelő. [Különnyomat] Nagyenyed,. 16 l., 1909

Természet és társadalom (Prolegomena egy leendő szociológiához). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 2. évf. 421-446., 1909

Az új-szövetségi görögség nyelvtana. In: Tanítványai számára írta ~. Kézirat gyanánt. Kiadja a kolozsvári Ref. Theol. Fakultás "Theologus Kör"-e. [Kolozsvár]. 72+III. l., 1909(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék