gaál györgy, szegő katalin és szélyes éva
Bartók György életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » Bartók György életmű-bibliográfiája
    év 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1947 1971 1973 1977 1978 1981 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  443 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 421-443

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Kötetek, tanulmányok és különnyomatok, cikkek, fordítások


Az Újszövetség új világításban. Protestáns Szemle, 21. évf. 33-38., 1909

II Apafi Mihály fejedelem imádságos könyve. Református Szemle, 72-77, 88-93, 105-108., 1909

A vallás és a modern kultúra. Református Szemle, 2. évf.291-293, 307-310, 323-325, 353-356, 372-376, 387-390., 1909

A vallástudomány tárgya és módszere. Református Szemle, 2. évf. 569-571, 585-588, 603-605, 623-627, 640-643, 655-657., 1909

A vallástudomány tárgya és módszere. In: Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1909-1910. tanévről, 3-32. 1910

A vallástudomány tárgya és módszere. Székfoglaló értekezés [Különnyomat.] Kolozsvár,. 30 l., 1910

Gróf Széchenyi István gondolkozása. In: Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1909-1910. tanévről 51-60. 1910

Gróf Széchenyi István gondolkozása. [Különnyomat] Kolozsvár,. 14 l., 1910

Adalékok a magyar philosophia történetéhez. Köteles Sámuel élete és philosophiája. Athenaeum, I.sz. 52-85. 1911. IV.sz. 84-111., 1910

Evolutio és sociologia (Prolegomena egy leendő szociológiához). Magyar Társadalomtudományi Szemle, 3. évf. 1-19, 136-147., 1910

Valláspsychologia. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 3. évf. 653-671., 1910

Előszó [Ravasz Lászlóval közösen]. In: Bartók György püspök összegyűjtött művei. I. kötet Kolozsvár,. III-VIII. l., 1910

Böhm Károly (1846-1911). Athenaeum, II sz. 1-8., 1911

Böhm Károly 1846-1911. Erdélyi Lapok, 4. évf. 317-319., 1911

Kölcsey kritikája és a kritikai művészet. Erdélyi Múzeum, 33-52, 119-132., 1911

Paläastinai ásatások és az ószövetség. Református Szemle, 4. évf. 202-205, 216-219., 1911

A valláspsychologia főbb törvényei. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 4. évf. 705-720., 1911

Az erkölcsi érték philosophiája. Stein János egyetemi Könyvkereskedés. Kolozsvár-Budapest,. 160 l., 1911

Az újszövetség theologiai gondolatai. Tanítványai számára írta: ~ Kézirat gyanánt kezelendő. Kolozsvár,. 93., 1911

Böhm Károly (Naplójegyzetek). Athenaeum, I.sz. 1-25., 1912

Előszó. In: Böhm Károly: Az ember és világa. IV A logikai érték tana. Stein-Kókai Könyvkeresk. Kolozsvár,. 5-9., 1912

A görög erkölcsphilosophia története. In: Dr. ~ egyetemi m. tanár előadása után. "Theologus kör" kiadványa. Kolozsvár, 1912-1913. 205. -1913, 1912

Bevezetés a keresztyén erkölcsphilosophia történetébe. Athenaeum, II sz. 53-102., 1913

A "mintha" filozófiája, vagy: a fikciók szerepe szellemi életünkben. Erdélyi Múzeum, 11-30, 92-110., 1913

Tönnies társadalombölcselete. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 6. évf. 623-630., 1913

A logikai érték tana. (Bevezetésül Böhm philosophiájába).. In: Dr. Böhm Károly élete és munkássága. Kajlós (Keller) Imre szerkesztése mellett írták: dr. Apáthy István, Agai László, dr. Bartók György... II köt. Besztercebánya,. 127-227., 1913

Böhm Károly tana és személyisége. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 6. évf.565-576., 1913

Böhm Károly tana és személyisége. Stief Jenő Ny. Kolozsvár,. 17 l. (Philosophiai Értekezések 1.), 1913

Előszó. In: Böhm Károly Összegyűjtött művei. Budapest,. [Számozatlan lapon], 1913

Reneszánsz és reformáció. Protestáns Szemle, 11-24., 1914

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék